Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8
Параллельные места
Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni. Było to w zimie.
Выбор основного перевода