Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Параллельные места
[lecz] utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie! W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem.
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Выбор основного перевода