Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Параллельные места
Odrzucaj natomiast światowe i babskie baśnie! Sam zaś ćwicz się w pobożności! nie zważając na żydowskie baśnie czy nakazy ludzi odwracających się od prawdy. Unikaj natomiast głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o Prawo [Mojżeszowe]! Są bowiem bezużyteczne i puste.
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Выбор основного перевода