Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4
Параллельные места
Koroną męża jest dzielna żona, a próchnicą jego kości — bezwstydna. Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły.
Выбор основного перевода