Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3
Параллельные места
Госпадзе! раніцай голас пачуй мой, — раніцай стану прад Табою і буду чакаць. Госпадзе, Божа сіл! Пачуй малітву маю, уважы, Божа Якаваў! і закрычаў, як леў: гаспадару мой! я на варце стаяў увесь дзень, і на месцы маім заставаўся цэлыя ночы: Прароцтва пра Думу. — Крычаць мне з Сэіра: варта! якая пара ночы? варта! якая пара ночы?
Выбор основного перевода