Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5
Параллельные места
Çünki nə söylədi, mövcud oldu, Nə əmr etdi, quruldu. Amma Xilaskarımız Allah xeyirxahlığını və insana olan sevgisini açıq göstərdiyi zaman Allahın xoş kəlamını və gələcək dövrün qüvvələrini dadmış olduqları halda
Выбор основного перевода