Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Песня Песней
1 2 3 4 5 6 7 8
Параллельные места
Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak ukochany mój wśród młodzieńców. W upragnionym jego cieniu usiadłam, a owoc jego słodki memu podniebieniu. Kim jest ta, co się wyłania z pustyni wśród słupów dymu, owiana wonią mirry i kadzidła, i wszelkich wonności kupców? Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do serca. Oddam jej znowu winnice, dolinę Akor uczynię bramą nadziei — i będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy! I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. Uschła winna latorośl i zwiędło drzewo figowe, drzewo granatowe i palma daktylowa, i jabłoń — wszystkie drzewa polne uschły. I zniknęła radość spośród synów ludzkich.
Песня Песней
1 2 3 4 5 6 7 8
Выбор основного перевода