Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1 2 3 4 5 6 7 8
Параллельные места
Jeśli nie wiesz, o najpiękniejsza z niewiast, pójdź za śladami trzód i paś koźlęta twe przy szałasach pasterzy. Dokąd odszedł twój umiłowany, o najpiękniejsza z niewiast? W którą zwrócił się stronę miły twój, byśmy go wraz z tobą szukały? Do kogóż to przyrównacie Boga i jaki obraz zastosujecie do Niego? Z kimże byście mogli Mnie porównać, tak, żeby Mi dorównał? — mówi Święty. Komu Mnie podobnym i równym uczynicie? Z kim Mię zestawicie, jakoby z podobnym?
Выбор основного перевода