Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1. Царств
Параллельные места
Onların hamısı Müqəddəs Ruhla doldu və Ruhun danışdırdığına görə başqa dillərdə danışmağa başladılar. Bəziləri də rişxəndlə deyirdi: «Bunlar şirin şərabdan sərxoş olublar».
Выбор основного перевода