Выбор перевода
Аҳди Ҷадид
Таджикский (тоҷикӣ)
Аҳди Ҷадид Книга От Матфея в переводе Таджикский (тоҷикӣ)
Аҳди Ҷадид Книга От Марка в переводе Таджикский (тоҷикӣ)
Аҳди Ҷадид Книга От Луки в переводе Таджикский (тоҷикӣ)
Аҳди Ҷадид Книга От Иоанна в переводе Таджикский (тоҷикӣ)