Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Параллельные места
Nu te lăsa cu picioarele goale, nu-ţi usca g‚tlejul de sete! Dar tu zici: ,Degeaba, nu! Căci iubesc dumnezeii străini, şi vreau să merg după ei.í Ce nevoie am Eu de tăm‚ia care vine din Seba, de trestia mirositoare dintr-o ţară depărtată? Arderile voastre de tot nu-Mi plac, şi jertfele voastre nu-Mi sunt plăcute.î Ei junghie vitele pe care Mi le aduc, şi carnea le-o măn‚ncă; de aceea Domnul nu le primeşte! Acum Domnul Œşi aduce aminte de nelegiuirea lor, şi le va pedepsi păcatele: se vor Óntoarce Ón Egipt! S-au afundat Ón stricăciune, ca Ón zilele Ghibei; Domnul Œşi va aduce aminte de nelegiuirea lor, le va pedepsi păcatele.
Выбор основного перевода