Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Параллельные места
Θάλασσα είμαι ή κήτος, ώστε έθεσας επ' εμέ φυλακήν; Είμαι ασεβής· διά τι λοιπόν να κοπιάζω εις μάτην; Ήμην εν ησυχία, και με κατεσπάραξε· και πιάσας με από του τραχήλου, με κατεσύντριψε, και με έθεσε σκοπόν αυτού. Διότι είπας, Τις ωφέλεια θέλει είσθαι εις σε; Τι κέρδος θέλω λάβει εκ τούτου μάλλον παρά εκ της αμαρτίας μου; Εάν αμαρτάνης, τι πράττεις κατ' αυτού; ή αν αι παραβάσεις σου πολλαπλασιασθώσι, τι κατορθόνεις κατ' αυτού; Εν εκείνη τη ημέρα ψάλλετε προς αυτήν, Άμπελος αγαπητή· Ενέτεινε το τόξον αυτού και με έστησεν ως σκοπόν εις βέλος.
Выбор основного перевода