Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Параллельные места
Może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal, my jednak nie jesteśmy takiego zdania; ani my, ani Kościoły Boże. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. nie zważając na żydowskie baśnie czy nakazy ludzi odwracających się od prawdy. Unikaj natomiast głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o Prawo [Mojżeszowe]! Są bowiem bezużyteczne i puste.
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Выбор основного перевода