Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Параллельные места
albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje podarków. Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan, śpiewajcie Jego imieniu, bo łaskawe. w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono. A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu — cześć i chwała na wieki wieków! Amen.
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Выбор основного перевода