Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Параллельные места
Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę — jest to pierwsze przykazanie z obietnicą —
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Выбор основного перевода