Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Параллельные места
Na słowo dwu lub trzech świadków skaże się na śmierć; nie wyda się wyroku na słowo jednego świadka. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Tak też zrobili, wysyłając [jałmużnę] starszym przez Barnabę i Szawła. Oto teraz po raz trzeci wyruszam do was. Na ustach dwu albo trzech świadków zawiśnie cała sprawa.
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Выбор основного перевода