Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Параллельные места
On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. mając wiarę i dobre sumienie. Niektórzy odrzuciwszy je ulegli rozbiciu we wierze;
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Выбор основного перевода