Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Параллельные места
Synowie Helego, istni synowie Beliala, nie zważali na Pana jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nie obwiniane o rozpustę lub niekarność.
Первое послание к Тимофею
1 2 3 4 5 6
Выбор основного перевода