Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Книга Руфь
1 2 3 4
Параллельные места
Gdy Pan widział, że Lea została odsunięta, otworzył jej łono; Rachela zaś była niepłodna. A ci kim są dla ciebie?, Jakub odpowiedział: To dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył twego sługę. Nie lękaj się więc, moja córko; wszystko, co powiedziałaś uczynię dla ciebie, gdyż wie każdy mieszkaniec mego miasta, że jesteś dzielną kobietą.
Книга Руфь
1 2 3 4
Выбор основного перевода