Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Книга Руфь
1 2 3 4
Параллельные места
Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. A ten mu odpowiedział: Któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mię zabić, jak zabiłeś Egipcjanina? Przeląkł się Mojżesz i pomyślał: Z całą pewnością sprawa się ujawniła. Obaj — tak Machlon, jak i Kilion — również zmarli, a kobieta pozostała, przeżywszy obu swych synów i swego męża. Powiedziała Noemi do swej synowej: Niech będzie on błogosławiony przez Pana, który nie przestaje czynić dobrze żywym i umarłym! I dodała Noemi: Człowiek ten jest naszym krewnym, jest jednym z mających względem nas prawo wykupu.
Книга Руфь
1 2 3 4
Выбор основного перевода