Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
К Колоссянам
1 2 3 4
Параллельные места
Hər şeydən əvvəl, hamınız üçün İsa Məsihin vasitəsilə Allahıma şükür edirəm ki, imanınız bütün dünyada elan olunur. sizi dualarımda yada salaraq durmadan sizin üçün şükür edirəm. Sizi hər dəfə yada salanda Allahıma şükür edirəm. Dualarımızda sizi yada salıb həmişə hər birinizə görə Allaha şükür edirik.
К Колоссянам
1 2 3 4
Выбор основного перевода