Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Параллельные места
Onlara qarşı ölüm silahları hazırlayar, Yandırıcı oxları ilə nişan alar. Pislər hiyləyə hamilə olar, Şər üçün ağrı çəkər, yalan doğar. Budur, düşmən buludlar kimi gəlir, Onun döyüş arabaları qasırğa kimi yüksəlir, Atları qartallardan iti gedir. Vay halımıza! Çünki bərbad olduq.
Выбор основного перевода