Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Параллельные места
Rüşvət alma, çünki rüşvət gözüaçıqları kor edər, salehlərin sözlərini isə təhrif edər. Şərə haqq vermək, salehi məhkum etmək – Hər ikisi Rəbdə ikrah yaradır. Haqsız qaydalar çıxaranların, Ədalətsiz qanun qoyanların, Yoxsullardan ədaləti əsirgəyənlərin, Xalqımın kasıblarının haqqını əlindən alanların, Dul qadınları soyanların, Yetimlərin malını ələ keçirənlərin vay halına!
Выбор основного перевода