Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
Параллельные места
Uşaqları onların üzərinə başçı qoyacağam, Qoy körpələr onlara hökm etsin. Bu xalqa yol göstərənlər onları azdırır, Onların ardınca gedənlər qırılır.
Выбор основного перевода