Выбор основного перевода
Открыть комментарий или сравнить с другим переводом
Выбор книги основного перевода
1. Фессалоникийцам
1 2 3 4 5
Параллельные места
Дуца гьезул беразда канлъи бихьизабила, бецІлъиялдаса канлъуде рачина, илбисалъул къуваталдаса рорчІун Аллагьасде руссинарила ва, мунагьал чурун, гьезиеги, дида божиялъ жал рацІцІалъарал чагІазего гІадин, бутІа насиблъизе бугиланги лъазабила». Цере нуж бецІлъукь рукІана, гьанже ТІадегІанасде цолъун ругелъул, нурлъун лъугьана. Нуралъ гвангъизарурал гІадамал гІадин хьваде. Амма гьале цІияб амру гьабулеб буго нужее – хІакъабщинаб ГІисалъги нужелъги бихьулеб бугелъул, бецІлъи лъутулеб бугелъул ва хІакъаб канлъиги рещтІун бугелъул.
1. Фессалоникийцам
1 2 3 4 5
Выбор основного перевода